KUNST-TAAL

Een MUS-E project in samenwerking met de gemeente Sint-Gillis en basisscholen Peter Pan, École des 4 saisons, École Nouvelle, École 1-2, École J. J. Michel en École Ulenspiegel.
Sint Gillis (Brussel)

Een schooljaar lang gaan kunstenaars wekelijks aan de slag met klasgroepen uit het 1ste en 2de leerjaar basisonderwijs. Het project betrekt zes Franstalige scholen uit Sint-Gillis en engageert 11 kunstenaars uit diverse disciplines om hun kunstenpraktijk te vertalen naar artistieke interventies met aandacht voor het Nederlands.

kinderen verkleed in kartonnen kostuums

ACTIEVE KUNSTBELEVING

In september 2020 krijgt MUS-E Belgium de opdracht om een immersieproject uit te werken in twee basisscholen in Sint Gillis. Het resultaat is een voortzetting van het project en een uitbreiding naar 4 andere basisscholen binnen de gemeente. 

De kunstenaar krijgt Carte Blanche om een artistiek traject vorm te geven, rekening houdend met het doel om het Nederlands te stimuleren via artistieke werking. Experiment, actie en dialoog staan centraal tijdens het creatieproces. De specifieke taalcontext zorgt ervoor dat de kunstenaars hun eigen methodieken ontwikkelen om met de kinderen te communiceren en een kunstproces op gang te brengen.

Samen een fijne tijd hebben en de kinderen doen ervaren dat Nederlands leuk kan zijn.

- Rebecca, MUS-E kunstenaar

een kind ligt verscholen onder een stuk karton op de grond

Zoveel kinderen laten proeven van kunst. En tegelijk bijdragen tot taalstimulering in Brussel. Wat een uitdaging! Wat een avontuur!

- Tom Goris, coördinator

kartonnen figuren op straat