Wat doen we

Als platform voor kunstenaars in co-creatie initieert MUS-E Belgium artistieke trajecten in het onderwijs, de vrije tijd en de welzijnssector. Kunstenaars uit verschillende disciplines vertalen hun eigen kunstenpraktijk naar open en creatieve processen in dialoog met de deelnemers. Verbeelding, actieve kunstbeleving en verbondenheid zijn sleutelbegrippen.

Experimenteren binnen een platform van kunstenaars in co-creatie

MUS-E Belgium biedt een kader voor artistieke co-creatie trajecten waarbinnen verbeelding en dialoog van de deelnemers centraal staan. Kunstenaars uit verschillende disciplines kunnen er vrij experimenteren en improviseren. Deze participatieve processen monden vaak uit in artistieke resultaten die worden getoond in een gepaste context.

Investeren in de volgende generatie

MUS-E Belgium kiest om dicht bij de realiteit van kinderen en jongeren te staan en creëert een omgeving waarin alle betrokkenen kunnen openbloeien en hun eigen talenten ontdekken. Waarden als openheid, kritische reflectie en empathie zijn onlosmakelijk verbonden met de kern van haar werking. Door kinderen en jongeren uit te nodigen om vanuit verschillende perspectieven naar de wereld te kijken, bewerkstelligt MUS-E Belgium wederzijds respect bij de generatie van morgen.

Delen van expertise en know-how

MUS-E trajecten zijn onderdeel van langdurige samenwerkingen met scholen of andere partners als buurtwerkingen, kunst- en cultuurorganisaties en zorgcentra.
MUS-E Belgium deelt haar expertise via studiedagen voor leerkrachten, kunstenaars en andere partners.
Binnen de context van de International Yehudi Menuhin Foundation worden er jaarlijks MUS-E seminaries georganiseerd waarbij kunstenaars uit verschillende Europese landen hun expertise en know-how met elkaar uitwisselen.