Platform voor kunstenaars in co-creatie

Sinds 2000 verbindt MUS-E Belgium de kunsten met het onderwijs en de welzijnssector. Als tweetalig platform voor kunstenaars brengen we actieve kunstbeleving binnen bereik van kinderen en jongeren ongeacht hun afkomst of achtergrond. Deelnemers worden uitgenodigd in de rol van kunstenaar te stappen tijdens co-creatie trajecten waarbinnen verbeelding en dialoog centraal staan.