SHOOT FROM SCRATCH

Een filmproject in samenwerking met Initia vzw (Jan Knops) en videokunstenaar Sophie Vanhomwegen. Samen met kinderen uit Brussel en Vlaanderen wordt, from scratch, aan de realisatie van een kortfilm gewerkt.
Brussel & Vlaanderen

In SHOOT from SCRATCH wordt bottom-up gewerkt. Een filosoof en videokunstenaar zetten leerlingen en hun leerkracht aan om te reflecteren over de wereld en uitdrukking te geven aan wat hen bezighoudt of raakt. Vanuit het co-creatieproces worden hun indrukken en bekommernissen vertaald naar een kortfilm.

kinderen acteren voor een green-screen

VERSCHILLENDE FASES 

In een eerste fase dragen leerlingen hun ideeën aan en leggen ze aan elkaar uit waarom ze over een bepaald thema een videofilm willen maken. Vervolgens gaan ze met elkaar in gesprek om tot een consensus te komen. Ze argumenteren en luisteren naar elkaar. Door middel van woorden geven ze betekenis aan hun verbeelding. Via de taal wordt de verbeelding gevoed en vice versa.  

In de scenariofase komen logica en consistentie van het verhaal aan bod. Het verhaal wordt in deze fase geschreven om vervolgens in de productiefase te worden verfilmd. In die fase zitten de deelnemers regelmatig samen om te filosoferen en reflecteren over het thema van hun videofilm. Fragmenten van deze wisselwerking kunnen onderdeel van de film uitmaken. In de postproductiefase wordt de videofilm finaal afgewerkt.  

groep kinderen, gezien door een verrekijker

VERTONING 

Een eerste vertoning vindt plaats op school. Daarna wordt de film op het videoplatform ‘SHOOT from SCRATCH’ (Youtube-kanaal) gezet.   

Kindje verbergt zich achter een jas aan de kapstokken in de gang

Deelnames 

Eind 2020 hebben reeds zes scholen deelgenomen aan SHOOT from SCRATCH. Vier basisscholen uit Brussel (BS ‘t Plant’zoentje - Laken, BS Regina Assumpta-  Anderlecht, BS De Wereldbrug – Vorst, BS Sint Albert – Molenbeek) en een basis- en secundaire school uit Mechelen (Sint Pietersschool, Atheneum Hof van Busleyden).