Infantia 2021

Een MUS-E project met kunstenaars Sophie Vanhomwegen en Raisa Vandamme. In samenwerking met het Museum Hof van Busleyden, Cultuurkuur, basisschool Villa Zonnebloem en de Sint-Pietersschool.
Mechelen

Naar aanleiding van de expo Kinderen van de Renaissance in het Museum Hof van Busleyden in Mechelen, werken Sophie Vanhomwegen en Raisa Vandamme met verschillende klassen uit twee Mechelse basisscholen samen. De kinderen experimenteren met fotografie, video en collagetechnieken om zichzelf en elkaar op een originele manier te portretteren. Move over, selfies! 

foto's genomen in de gang op school waar de silhouetten van de kinderen uitgeknipt zijn

VERBEELDING AAN DE MACHT 

Hoe willen kinderen zichzelf vandaag in beeld brengen? Deze vraag vormt het uitgangspunt om artistiek mee aan de slag te gaan. In relatie tot de portretten uit de Renaissance - waar volwassen kunstenaars kinderen portretteren - legt MUS-E graag het heft in de handen van de kinderen zelf. De bedoeling? Hun expressie- mogelijkheden verruimen. Van green screens en webcams tot het overtekenen via plexiglas... Het komt allemaal op een speelse en verbeeldingsrijke manier aan bod.

kinderen poseren met historische kleren

Ik vind het belangrijk om er op een foto niet heel perfect uit te zien, maar mezelf te zijn. Want als ik er zo heel anders uit zie dan ben ik mezelf niet.

EEN TIKJE ANARCHIE

Maar, is het wel mogelijk om in één beeld alle lagen van één persoon te tonen? Bestaat er zoiets als het ultieme zelfportret? Om het meer dynamische, wilde en beetje anarchistische van de kinderen aan bod te laten komen is er een videomontage gemaakt. Want ook dat komt tijdens het project sterk naar boven drijven: een identiteit is geen vaststaand iets - het is vloeiend, in beweging, in groei.

een kinderportret op rood papier, een snelle schets

KALEIDOSCOPISCH 

Met een selectie van het divers materiaal dat tijdens de ateliers tot stand kwam, maken Sophie en Raisa een installatie die is opgenomen in het parcours van de expo Kinderen van de Renaissance. INFANTIA 2021 is bewust een kaleidoscopische co-creatie. De portretten die ophangen in de expo hebben de kinderen zelf gekozen: zij bepalen hoe ze gekleed, geposeerd en dus ook geportretteerd worden. De installatie wordt begeleid door een audioguide waarin je de kinderen ook aan het woord hoort. 

Tot 4 juli 2021 in het Hof van Busleyden.

tentoonstellingsruimte in het meuseum waar alle foto's en collages ophangen aan de muur