Radio MUS-E

Een MUS-E project met Patries Wichers, Rebecca Lenaerts en Lucas Derycke.
Productie: MUS-E Belgium.
Brussel

Naar aanleiding van de 75ste verjaardag van de radio, riep MUS-E Belgium in 2005 het project RADIO MUS-E in leven. Ondertussen is het project een vaste waarde in heel wat Nederlandstalige scholen in Brussel. 

Radio MUS-E

TAAL ALS MEDIUM

De samenleving van vandaag is op de eerste plaats visueel. Televisie, gaming, social media en internet, … de hoeveelheid aan visuele prikkels is overweldigend. Toch is er ook nog steeds de radio, een informatief medium dat tot de verbeelding spreekt. Tijdens RADIO MUS-E kunnen kinderen zich op een creatieve manier uitdrukken via taal. RADIO MUS-E gebruikt het medium radio om kinderen op een speelse wijze tot meer kritische en bewuste luisteraars te maken.

EXPERIMENTEN IN EEN AUDITIEVE WERELD

Professionele kunstenaars werkzaam op het terrein van geluidskunst en radiophonie leiden de kinderen binnen in een auditieve wereld. Voor een generatie kinderen, die vooral visueel opgroeit, is dit een eerste kennismaking met klanken, spreekkunst en de kracht van stilte.  

Kinderen op pad met opname-materiaal

RADIO MUS-E ALS TRAJECT

RADIO MUS-E is een traject van 10x2u voor kinderen van de derde graad van het basisonderwijs, en richt zich op hun spreek- en luistervaardigheden. De kinderen ontdekken opnametechnieken, interviewtechnieken en spreken in een microfoon. Ook een bezoek aan een professionele opnamestudio of een lokale radiozender behoort tot de mogelijkheden. Er wordt gewerkt rond een concreet eindresultaat: een radioprogramma, een soundscape, een klankgedicht, een audiowalk of een een luisterverhaal.