Meer dan duizend verhalen

Een MUS-E project onder leiding van illustrator Inge Bogaerts, met assistentie van schrijfster Laila Koubaa. In samenwerking met Villa Verbeelding en de steun van Literatuur Vlaanderen.
Genk, Hasselt

Vertel- en tekenplezier, leesbevordering, beeldgeletterdheid, experiment… 
Met deze sleutelbegrippen in de rugzak organiseerde MUS-E Belgium voorjaar 2020 enkele muzische trajecten in twee lagere scholen in Genk en Hasselt (voor 4de, 5de en 6de lj). Illustrator Inge Bogaerts begeleidde, occasioneel bijgestaan door schrijfster Laila Koubaa.

Kinderen in de klas met Inge Bogaerts aan tafel en potlood en papier
photo: Belbachir Boumediene

Duizend-en-één-Nacht

Alles begon met een bezoekje aan de expo ‘Meer dan duizend Nachten’ in Villa Verbeelding in Hasselt. Deze interactieve tentoonstelling bracht het werk samen van vijf hedendaagse illustratoren die hun fantasie hadden losgelaten op de tijdloze verhalen van ‘Duizend-en-één-Nacht’. Een ideale gelegenheid om kinderen met deze betoverende verhalen en dito beelden te laten kennismaken.

Kinderen tekenen hun eigen personages
photo: Belbachir Boumediene

Vertellen vanuit tekeningen

De verwondering en verbeelding die ontstonden bij de kinderen door kennis te maken met de verhalen én prenten was een ideale springplank om de verteller in henzelf wakker te maken. In de trajecten kozen we voornamelijk voor beeldtaal als eerste communicatievorm voor vertellen. Omdat we geloven - en de ervaring heeft dat bevestigd – dat vertrekken vanuit tekenen/schilderen voor (vaak anderstalige) kinderen laagdrempeliger is dan via letterlijke taal. 

Boekjes met tekeningen opengeslagen op tafel

Verder fantaseren en experimenteren

In meerdere ateliers ging Inge Bogaerts experimenteren met allerlei technieken en materialen om de creativiteit en fantasie, maar ook de visuele geletterdheid en bewuster kijken van kinderen te stimuleren én te ontwikkelen. Soms gebeurde dat in directe relatie tot bestaande sprookjes van over de hele wereld (zoals van ‘Duizend en één Nacht’), soms niet. Vaak voelden kinderen de behoefte om helemaal zelf op verhaal te komen, en ontpopten ze zich tot kleine Sjahrazades …

Download het boekje of vraag een geprint exemplaar!

Gebaseerd op deze rijke ervaring maakte MUS-E ook een inspiratieboekje: ‘Meer dan duizend verhalen’ wil ideeën aanreiken om in deze uitgesproken visuele tijden met de jonge generatie de magie en poëzie van verhalen en illustraties te (her)ontdekken en zelf te gaan creëren. In de klas, de bib, het museum, het jeugdatelier… 
Interesse? U kan het boekje onderaan deze pagina downloaden of een exemplaar in print aanvragen per e-mail.