Inside/out

Een MUS-E-project met Sara Conti en de 2e en 3e kleuterklas van de gemeentelijke basisschool Binche 5. Met de steun van de Federatie Wallonië-Brussel (Cel Cultuuronderwijs).
Binche

" Eerst verzamelen we objecten uit de klas. We leggen ze op een papieren vel en tekenen het silhouet in potlood. We kiezen een kleur en vullen er de verkregen vormen mee in. Dit is ons het patroon, ons startpunt. Vervolgens geef ik de kinderen 3 kleuren om uit te kiezen. Daarmee zijn ze vrij om te doen wat ze willen. Sommigen behouden de silhouetten van de objecten en creëren een compositie. Anderen, zoals Axel bijvoorbeeld, geven er niet om en doorbreken de patronen en silhouetten. " 

Petites filles peintent sur des grandes feuilles de papier attachés au mur
photo: Sara Conti

Dit ritueel wordt 12 sessies herhaald. Kinderen kiezen objecten uit de klas, brengen ze mee van thuis of verzamelen ze van buiten.

Garçon fait un dessin sauvage avec beaucoup de couleurs
"D’autres, comme Axel, par exemple, ne s’en préoccupent pas et créent en détruisant les silhouettes." (photo: Sara Conti)

H. heeft echt zijn plaats gevonden in mijn workshops. Hij miste slechts één sessie. Het was belangrijk voor hem om daar te zijn. Zelfs de laatste dag (onze expo) vroeg hij me of we gingen schilderen !

- Sara

In overleg met het team kwam het idee om iets te doen met de ingang van de school. Bijvoorbeeld door aan de slag te gaan met collages. Deze aanpak maakt sowieso al integraal onderdeel uit van Sara's artistieke praktijk. Haar werk bestaat namelijk uit papieren collages in de openbare ruimte of binnen een tentoonstelling. Daarnaast wilde de school zich ook meer openstellen en de buren uitnodigen. Sinds september 2018 is de school overgeschakeld van traditioneel onderwijs naar de Montessori-pedagogiek. Aangezien ouders hun kinderen niet makkelijk inschrijven, zijn leraren en directie meestal erg enthousiast om deel te nemen aan een traject met een kunstenaar. Ze gaan ervan uit dat dit een positieve weerslag heeft op het imago van de school. 

Petite fille paint avec beaucoup de couleurs sur une très grande feuille attaché au mur
photo: Sara Conti

De directrice: "Er is sowieso al veel druk om te presteren en resultaten te halen. Door deze workshops krijgen de kinderen alvast een ander soort vrijheid mee. Het breekt de school ook open en schept mogelijkheden in een context waar de toegang tot kunst vaak zeer beperkt is."

Silvia: "Ik zie sommige kinderen volledig openbloeien."

Een meisje: "Kijk, ik heb een tandpastakleur gemaakt! "